PROTOX Insekt mod borebiller

Fra 369,00 DKK

(inkl. moms)

ProtoxInsekt er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter som borebiller i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker.

 

Fås i varianter:

2,5 Liter

5 Liter

Eller som 5 liter koncentrat, se vare nr. 10-34Fordele ved PROTOX Insekt

Med Protox Insekt kan du forebygge og bekæmpe insektangreb som f.eks borebiller i nyt og gammelt træværk, så træet ikke nedbrydes af insekterne.

Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).

Eftersom ProtoxInsekt både indeholder en bekæmpende og forebyggende effekt, slipper du for behandling med flere midler for at stoppe igangværende angreb og sikre træværket mod fremtidige angreb.

 

Testet og godkendt

ProtoxInsekt har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen og af Miljøministeriet efter Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). reg. nr. 795-2-2-1. Det er også testet og godkendt efter EN-standarderne EN 46-47, EN 49-1/2 og EN 73 jf. DS (dansk standard/EN 599-1).

Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, at trænge ind i træets overflade og at modstå ældning. Resultaterne viste, at effekten af ProtoxInsekt på disse punkter er helt efter og over standarden.

ProtoxInsekt har MAL 00-1.

Du kan spare penge. Der er mulighed for at lave en billigere løsning, vi sælger Protox Insekt som koncentrat i 5 liter, denne blandes let og enkelt med 25 liter vand, herefter har man 30 liter klar til brug væske, en noget billigere løsning ved selv at lave en "klar til brug" væske. Vare nr. 10-34.

 

PROTOX Insekt

Farlig for miljøet

 

 

 

 

 

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Titel Type Størrelse Download
Produktdata-ProtoxInsekt.pdf PDF 106.52KB Download
Protox-Insekt_DK-da_v3_0.pdf PDF 258.24KB Download

Kunder der har købt dette produkt har også købt