Tilbud
Billigst på PriceRunner

PROTOX Insekt Koncentrat - 5 Liter til 30 Liter

2.895,00 DKK 3.395,00 DKK

(inkl. moms)

Protox Insekt Konc. er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter, f.eks borebiller i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker. Med andre ord, alt træ. Den absolut billigste løsning, der købes 5 liter koncentrat, det blandes let og enkelt med 25 liter vand, man får 30 liter klar til brug, meget billig løsning.

 


Model/Varenr.: 10-34
Lagerstatus: På lager
stk.

Fordele ved PROTOX Insekt Konc.

Med Protox Insekt Konc. kan du forebygge og bekæmpe insektangreb, f.eks borebiller i nyt og gammelt træværk, så træet ikke nedbrydes af insekterne.

Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).

Eftersom ProtoxInsekt Konc. både indeholder en bekæmpende og forebyggende effekt, slipper du for behandling med flere midler for at stoppe igangværende angreb og sikre træværket mod fremtidige angreb af f.eks borebiller.

Testet og godkendt

Protox Insekt Konc. har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen og af Miljøministeriet efter Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). reg. nr. 542-9 og er derfor testet i henhold til alle relevant standarder.

Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, at trænge ind i træets overflade og at modstå ældning.

Resultaterne viste, at effekten af ProtoxInsekt Konc. på disse punkter er helt efter og over standarden.

ProtoxInsekt Konc. har MAL 1-5.

Forbrug

Fortyndning

ProtoxInsekt Konc. er et koncentrat der skal fortyndes med vand inden brug.

Forbrug ved forbyggelse

Fortynding 1 liter ProtoxInsekt Konc til 9 liter postevand. Der anvendes 0,2 liter pr. m² der påføres af 2 omgange.

Forbrug ved bekæmpelse

Fortynding 1 liter ProtoxInsekt Konc. til 5 liter posteveand. Der anvendes 0,3 liter pr. m² der påføres over 3 omgange.

Omrøring

Nej

 

PROTOX Insekt Koncentrat

SundsfareÆtsendeFarlig for miljøet

 

 

 

 

 

Advarsel

Kan ætse metaller.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

 

Liter 5
Titel Type Størrelse Download
Protox-Insekt-Ko_DK-da_v6_0.pdf PDF 324.98KB Download

Kunder der har købt dette produkt har også købt