Billigst på PriceRunner

Trinol Myrestop

98,00 DKK

(inkl. moms)

Trinol Myrestop er et meget effektivt middel til bekæmpelse af myrer både inde ved spredning og ude ved udvanding. Midlet er ikke skadeligt for mennesker eller kæledyr. Indeholder granulat til 15ltr opblandet gift eller 30m2 ved spredning

 


Model/Varenr.: 110061
Lagerstatus: På lager
stk.

Brugsanvisningen:
Spredning: Produktet skal drysses ud i synlige striber på og omkring boerne. Ved spredning anvendes 10 g pr. bo.  Må ved indendørs brug kun anvendes på steder, hvor der normalt ikke udføres vådrengøring, såsom forrådsrum (ikke i spise-kamre), garager, udhuse o.l. Ikke til brug i beboelsesrum, forrådsrum eller badeværelser. Ved udendørs brug omkring huse på befæstede underlag såsom terrasser.

Udvanding: Trinol Myrestop (sukkergranulat) blandes i vand, og der omrøres grundigt. Lav en opløsning ved at blande 10 g produkt i 0,5 l vand. Opløsningen hældes direkte på eller i boet. Det bedste tidspunkt er om morgenen eller om aftenen, når myrerne er i boet. Opløsningen bør blandes udendørs. Efter vanding udendørs skal vandkanden skylles med vand. Hæld skyllevandet på boet. Kun til udendørs brug på befæstede overfl ader.

 

Sikkerhed og forbehold

Undgå enhver unødvendig kontakt med midlet eller med det behandlede område. Undgå kontakt med huden. Vask hæn-der efter brug. Må kun udbringes, hvor man med sikkerhed kan udelukke risiko for kontaminering af fødevarer, foder og spiselige planter samt områder, hvor spiselige planter kan dyrkes.

 

Opbevaringstemperatur

5-30°C.

 

Trinol Myrestop

Farlig for miljøet

 

 

 

 

 

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Indhold Insektmiddel BPR-reg. nr. 761-2. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Vægt 300 gram
Tekstur Pulver/fin granulat
Titel Type Størrelse Download
Trinol-Myrestop-msds.pdf PDF 167.06KB Download